ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a Walkiddies.hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltető Szoboszlai Gergely. (1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21 B/6/2., a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon megvásárolt Walkiddies rekreációs szolgáltatás (továbbiakban: WK) igénybevevője (a továbbiakban: Felhasználó) között.

A WK weboldala a www.walkiddies.hu webcímen érhető el.

A WK szolgáltatás a sikeres regisztráció és a fizetés teljesülése esetén vehető igénybe.

1. REGISZTRÁCIÓ

 • (1) A WK-ben való részvételhez a Felhasználónak kötelező regisztrálnia magát a Weboldalon keresztül.
 • (2) A regisztrációs űrlap kitöltése az alábbi adatokkal:
 • - Név
 • - Cím
 • - email cím
 • - telefonszám
 • - csapat fantázianév

2. FIZETÉS

 • (1) Sikeres regisztrálás után a Felhasználónak lehetősége van a fizetésre. A Weboldalon keresztül az alábbi fizetési módra van lehetőség: Bankkártyás fizetés: a Weboldal automatikusan átirányítja a Felhasználót a OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simplepay fizetési felületére.
 • (2) A befizetés teljesülése után a Szolgáltató elektronikus számlát küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.
 • (3) A fizetés során elfogadásra kerülnek a Weboldal és a WK használatára vonatkozó, jelen szerződésben szabályozott Általános Szerződési Feltételek, illetve a Simplepay Adattovábbítási Nyilatkozat.
 • (4) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.
 • (5) A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • (1) A WK-ben mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.
 • (2) 12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt.
 • (3) A WK időtartama a Felhasználó által választott tempótól és feladatmegoldó képességétől függően 1 -2 óráig terjedhet.
 • (4) A Felhasználónak a játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell internet csatlakozásra alkalmas üzemben lévő okostelefonnal. A játék ideje alatt a feladatokat, utasításokat a Felhasználó egy a játékra létrehozott internetes applikáción keresztük kapja. A maximális adatforgalom 5 Mbyte.

4. FELELŐSSÉG

 • (1) A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a WK-n való részvételből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező személyi, vagyoni és nem vagyoni károkért.
 • (2) A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy kizárólag saját felelősségen vesznek és vehetnek részt az WK-en, és semmiféle követelésük nem származik abból, ha bármilyen okból, ideértve a Szolgáltatónak felróható okból nem tudják a WK-t a meghirdetetett módon igénybe venni.
 • (3) A Szervező továbbá kizárja mindennemű felelősségét harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokért.

5. ELÁLLÁS

 • (1) A már regisztrált, kifizetett, de nem fel nem használt szolgáltatást a Felhasználó az info@walkiddies.hu email címre küldött üzenetben a vásárlástól számított 14 naptári napon belül mondhatja le.
 • (2) Ebben az esetben a Szolgáltató a szolgáltatás teljes összegét visszautalja a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra.

6. ADATFELDOLGOZÁS

Tudomásul veszem, hogy a(z) Walkiddies (képviseli: Szoboszlai Gergely ev.) (1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21 B/6/2.) adatkezelő által a walkiddies.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • - Név
 • - E-mail cím
 • - Telefonszám
 • - Számlázási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff